Belfox krijgt beurserkenning in Nederland

(tijd) - Het Nederlandse ministerie van financiën reageerde positief op de aanvraag van Belfox, de Belgische futures- en optiebeurs, om aktief te worden in Nederland. Dit betekent dat Nederlandse beleggingsfirma's voortaan lid kunnen worden van Belfox met een rechtstreekse toegang tot de Belfox-markt via handelsschermen die in hun eigen kantoren zijn geïnstalleerd.Volgens het persbericht dat Belfox gisteren uitstuurde, zal de aktiviteit van de Nederlandse beleggingsfirma's op Belfox in een eerste faze beperkt blijven tot 'market making' en handel voor eigen rekening. De mededeling vermeldt ook dat tot op heden al twee Nederlandse beleggingsfirma's hun aanvraag voor een Belfox-lidmaatschap indienden, en een derde daarover eerstdaags zal beslissen. Al deze firma's wensen market maker te worden in afgeleide instrumenten op aandelen en indexen.