Belfox opent charme-spervuur op particuliere belegger

BRUSSEL (tijd) - Belfox, op zoek naar groei, kwam vorig jaar tot het besluit dat de markt van de particulieren te weinig ontgonnen is. De kleine belegger neemt amper 20 procent van de Belfox-omzet voor zijn rekening, terwijl hij op de Amsterdamse EOE-beurs goed is voor 70 procent van de totale activiteit. Om aan dit euvel te verhelpen startte Belfox in december een charme-offensief. Via de juiste prijzen, betere en snellere informatie en enkele technische ingrepen, wil Belfox de drempel voor de particulier verlagen.Veel particuliere beleggers hebben de weg naar Belfox nog niet gevonden. Volgens sommigen ruikt Belfox en alles wat met afgeleide produkten te maken heeft naar speculatie en gevaar. Anderen zien het nut van de dekkingsmogelijkheden van opties niet goed in. Nog anderen kennen wel de voordelen van derivaten, maar verkiezen de index- en andere warrants genoteerd op de Brusselse aandelenbeurs boven de minder vertrouwde produkten van de Belgische optie- en futuresbeurs.