Belfox stevent af op 100 miljoen nettowinst

BRUSSEL (tijd) - Belfox, de Belgische optie- en futuresbeurs, hoopt dit jaar een nettowinst van 100 miljoen fr. te realizeren. Voor de verwezenlijking van dit resultaat blijft Belfox volgens voorzitter Remi Vermeiren echter te afhankelijk van de handel in renteprodukten. Een daling van de transaktiekosten voor rentefutures zit er voor de onmiddellijke toekomst niet in. Om de markt te dynamizeren werkt Belfox wel aan een liberalizering van de makelaarslonen.Onder meer door de hevige schommelingen op de obligatiemarkt, zag Belfox de verhandelde volumes in de eerste helft van dit jaar stijgen met 70 procent tot gemiddeld 9.000 loten per dag. Dank zij deze indrukwekkende stijging zal het nettoresultaat van de beurs dit jaar volgens Vermeiren dan ook minstens het dubbele zijn van vorig jaar. Belfox stevent met andere woorden op een zeer positief jaar af.