Belfund blijft optimistisch

(tijd) - De beheerders van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Belfund (afkomstig van het Gemeentekrediet en Paribas) blijven optimistisch over de levensvatbaarheid van het fonds. Zij geloven niet dat wanneer eind 1990 de verplichtingen wegvallen die de KB's "De Clercq' nu nog opleggen, het aantal deelbewijzen sterk zal teruglopen. Zij wijzen erop dat Belfund na eind 1990 soepeler op de geboden beleggingskansen zal kunnen inspelen.