Belg drinkt steeds minder pils

(tijd) - Het bierverbruik in België kende vorig jaar een verdere terugloop: de binnenlandse consumptie ging met 2,18 procent achteruit. In het verleden kon de achteruitgang worden gecompenseerd door een groeiende export. Dat lukte vorig jaar niet: de export daalde met 3,17 procent. In totaal brouwde België in 1996 14,18 miljoen hl bier, 2,39 procent minder dan in 1995.De productie van 14 miljoen hl bier gebeurt door 117 brouwerijen. Een eeuw geleden produceerden 3.223 brouwerijen precies evenveel, deelde Paul de Keersmaeker, voorzitter van de Confederatie der Brouwerijen van België, onlangs mee. Intussen is het aantal inwoners van het land wel gevoelig gestegen, wat dus een scherpe daling van het verbruik per capita heeft opgeleverd.