Belgacom en Ombudsdienst sluiten samenwerkingsakkoord

(tijd) - Belgacom en de Ombudsdienst voor Telecommunicatie tekenden een overeenkomst met de nodige afspraken over de drie klachtenprocedures, waarvoor ontevreden klanten van Belgacom bij de Ombudsdienst terechtkunnen: de verzoening, de arbitrage en de procedure kwaadwillige oproepen. Maar liefst 17 maanden geleden is de eerste aanzet gegeven tot de overeenkomst.