Belgacom-geld mag gat in begroting dichten

(tijd) - België mag van Europa de overdracht van het Belgacom-pensioenfonds, 5 miljard euro, boeken aan de inkomenszijde van de begroting. Dankzij die operatie wordt het gat in de overheidsbegroting in 2003 omgebogen tot een surplus van 0,2 procent van het bruto binnenlands product. Eurostat waarschuwt wel dat op termijn de pensioenuitgaven stijgen, met een negatieve impact op de begroting.