Belgacom in 1998 op kruissnelheid

'Belgacom is heel trots over het PTS-project (People-Teams -Skills) dat maximaal 6.500 mensen vrijwillig laat vertrekken en 4.000 tot 6.000 mensen gaat herscholen. Na de sluiting van de steenkoolmijnen is dit de grootste afslankings- en reconversieoperatie in België van de voorbije twintig jaar. Er is wel een groot verschil met KS en met andere sociale dossiers die dit land vandaag kent. We hebben dit kunnen doen zonder een dag staking. Het gebeurt allemaal op vrijwillige basis. Zonder een noemenswaardig sociaal conflict. We betalen de hele operatie uit eigen zak', stelt John Goossens, gedelegeerd bestuurder van Belgacom.'De hele operatie is slechts mogelijk geweest door een ongelooflijk grote openheid tussen het management en de vakbonden. Vanaf het begin hebben we eerlijk gezegd wat we reeds wisten, maar ook met welke onbeantwoorde vragen we zelf zaten. Toen ik aantrad heeft men mij werkzekerheid gevraagd tot eind 1997. Ik heb benadrukt dat ik dat onmogelijk kon garanderen. Uiteindelijk is de werkzekerheid tot die datum er de facto gekomen. Ook de gevraagde confidentialiteit naar de buitenwereld toe is door iedereen gerespecteerd. We hebben meer dan drie maanden onderhandeld. Er is naar mijn weten geen enkele lek geweest. Dit land liep het voorbije jaar nochtans over van de lekken'.