Belgacom 'voorlopig' geen prioriteit voor France Telecom

BRUSSEL (tijd) - France Telecom -één van de acht kandidaten voor Belgacom- voert voorlopig geen 'aktieve' onderhandelingen rond een eventuele participatie in Belgacom. De eerste prioriteit is de samenwerking met Deutsche Telekom. De Frans-Duitse kombinatie kijkt uit naar het groen licht van de Europese kommissie voor deze belangrijke alliantie, waartoe ook het Amerikaanse Sprint moet behoren. Het is daarom niet opportuun, wordt gezegd, om op zo'n ogenbik nog een andere Europese markt te willen veroveren. Een en ander blijkt uit 'schoorvoetende' verklaringen van vertegenwoordigers in België van Telecom France en haar dochtermaatschappij France Câble et Radio (FCR) naar aanleiding van de voorstelling van Viafax Belgium, een bedrijf dat een telefax-service met toegevoegde waarde wil bieden.