Belgen blijven geld uit buitenland repatriëren

BRUSSEL (belga/tijd) - De basisbalans van de BLEU, die bestaat uit de lopende verrichtingen en het langlopende kapitaalverkeer, heeft voor de eerste zeven maanden een surplus opgeleverd van 267 miljard frank tegenover 161 miljard voor deze periode in 1991. De reden van de stijging is uitsluitend bij het langlopend kapitaalverkeer weer te vinden. Het overschot in het lopend verkeer daalde in dezelfde periode immers lichtjes van 68 naar 63 miljard frank.