Advertentie
Advertentie

Belgen hebben vooral interesse voor e-mail

(tijd) - Belgen gaan vooral on line om e-mailberichten te versturen, zo blijkt uit een enquête van Grid. Ongeveer twee op drie Belgen die over een computer met modem beschikken, maken gebruik van elektronische post. Winkelen via de computer blijft een eerder schaars fenomeen. Slechts 12 procent van de on-linegebruikers koopt goederen of diensten langs elektronische weg.Om inzage te krijgen in het aantal Internet-gebruikers, werkte Grid stapsgewijs. Eerst werd nagegaan hoeveel gezinnen een pc bezitten. Dat bleken er ruim 1,3 miljoen of net geen één op drie te zijn. In de leeftijdscategorie 14 tot 65 is dit 43 procent. Vervolgens onderzocht Grid hoeveel van de gezinnen die een pc hebben, daarmee on line gaan. Terecht werd de term 'on line' niet beperkt tot een aansluiting op Internet. Ook de klassieke elektronische diensten en elektronisch bankieren werden in aanmerking genomen. Blijkt echter dat het overgrote deel van wie aangeeft on line te gaan, hiermee Internet bedoelt.