Belgen maken steeds minder gebruik van kleine checks

(tijd) - Het tariferingsbeleid van de financiële instellingen lijkt zijn doel niet te missen. Uit nieuwe cijfers van de Belgische Vereniging van Banken (BVB) blijkt dat het gebruik van checks beneden de 2.000 frank in de eerste negen maanden van het jaar met 23 procent is afgenomen. Daar staat tegenover dat het gebruik van debetkaarten en automatische domiciliëringen almaar aan belang wint. Het tariferingsbeleid is erop gericht de klant zoveel mogelijk automatisch te laten betalen. Dat komt omdat de kostprijs van papieren verrichtingen al te hoog is. De banken trachten via een gediversifieerde tarifering, die het zwaarst is voor de duurste verrichtingen, het gebruik van onder meer checks te ontmoedigen. Vooral dan van kleine checks.