Belgen repatriëren hun kapitaal uit buitenland

(tijd) - Belgische beleggers hebben tijdens het eerste halfjaar belangrijke hoeveelheden buitenlandse obligaties verkocht, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Deze verkopen hebben bijgedragen tot een verdrievoudiging van het overschot van het langlopend kapitaalverkeer van de BLEU. Maar het surplus van het lopend verkeer daalde met 40 procent wegens de sterke verslechtering van het goederenverkeer.