Advertentie
Advertentie

Belgen spaarden 600 miljard en overheid had 517 miljard nodig

De financiële markten vertoonden weinig spanningen in 1987, aldus het rentenfonds in zijn jongste jaarverslag (zie ook pag.1). Het netto-financieel overschot van de partikulieren en vennootschappen was met 599 miljard 106 miljard minder groot dan in 1986, vooral omdat ze meer kredieten hebben aangegaan. Hun financieel spaaroverschot kwam echter in grotere mate op de binnenlandse financiële markten terecht. Na de herschikking van de spilkoersen in het Europees Monetair Stelsel, op 12 januari, trad netto kapitaalinvoer op die niet geheel teniet werd gedaan door de kapitaaluitvoer tijdens de tweede helft van het jaar. Bovendien was het financiële tekort van de overheid aanzienlijk kleiner: 517 miljard tegen 588 miljard in 1986.