Belgen sparen 22 procent in deviezen

De ekonomische studiedienst van de Generale Bank heeft het financieel sparen in 1987 doorgelicht. De Belgische spaarzin neemt voortdurend af, zo blijkt uit die studie. Het netto-sparen, uitgedrukt in procenten ten opzichte van het beschikbaar inkomen, bedraagt nu 13,3 procent. Het EG- gemiddelde bedraagt 13,5 procent, maar dat is vertekend door de Italiaanse spaarder, die 23,5 procent van van zijn beschikbaar inkomen opzij legt. In België zet de tendens naar korte termijnsparen zich door, evenals de oplevende belangstelling voor produkten in vreemde valuta.