Advertentie
Advertentie

Belgen staan nog altijd achter monarchie

(tijd) - De Belgen willen dat ons land een monarchie blijft. Dat blijkt uit een enquête van de Franstalige krant La Libre Belgique waaraan 2.000 mensen deelnamen. Van de 2.000 personen die ondervraagd werden, schaarde 71 procent zich achter de monarchie. Die score is op een paar procent na gelijk in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Slechts 15 procent van de Belgen vindt dat ons land een republiek moet worden. Niet verwonderlijk is dat de ouderen het meest koningsgezind zijn (87 procent). Bij de jongeren tussen 21 en 34 jaar verkiest 20 procent een republiek. Wel zijn steeds minder mensen van mening dat de monarchie het broodnodige cement is dat ons land bijeen houdt. In heel België is nog altijd 62 procent van de mensen die mening toegedaan. In Vlaanderen denkt maar 51 procent van de ondervraagden daar nog zo over. De helft van de Vlamingen en Walen vindt wel dat over de bevoegdheden van de koning gediscussieerd mag en moet worden. Van die Vlamingen vindt 22 procent dat de koning te veel macht heeft terwijl 31 procent van de Walen de koning juist meer macht wil geven. Van de Brusselaars vindt dan weer 63 procent dat aan de bevoegdheden van de koning niets moet veranderen.