Belgen staan wantrouwig t.o. staatshervorming

(tijd) - Bijna een kwart van de Belgische bevolking meent dat de staatshervorming zal leiden tot nieuwe onenigheden over belangen en tot een grotere konkurrentie tussen de gewesten onderling en tussen de gewesten en de nationale overheid. Ongeveer 30 procent denkt dat de huidige situatie niet zal veranderen en dat de hervorming geen oplossing biedt voor de communautaire problemen. Daartegenover vindt 20 procent dat de staatshervorming wel een oplossing biedt. Tenslotte weigert 25 procent van de Belgen zich hierover uit te spreken.