Belgen steunen Amerikaanse acties

(tijd) - De Belgen staan eerder positief tegenover de militaire acties van de Verenigde Staten tegen Afghanistan en de Belgische deelname daarin. Vooral mannen staan achter de Verenigde Staten. Jongeren, vrouwen, mensen uit hoge sociale groepen, hoger opgeleiden en Vlamingen verwerpen de acties meer dan andere groepen. Een kleine helft van de Belgen vreest dat de oorlog tegen het terrorisme uitgroeit tot een bredere oorlog tegen de islam.Naar aanleiding van de actualiteit ondervroeg TNS Dimarso de bevolking dit jaar ook naar haar houding tegenover het antwoord van de Verenigde Staten op het terrorisme. De ondervraging had plaats op het moment van de val van Kandahar, het laatste bolwerk van de Taliban. 52 procent van de Belgen gaat akkoord met de Amerikaanse militaire acties. Bovendien vindt de helft van de Belgen het goed dat ons land deelneemt aan de acties. De mening van de Belgen over het effect van het Amerikaanse buitenlandse beleid op ons land is verdeeld. 22 procent gaat uit van een positief effect, terwijl 30 procent een negatief effect en 32 procent geen effect ziet.De Belgen vrezen voor de gevolgen van de oorlog tegen het terrorisme. Het gebruik van chemische of biologische wapens, terroristische bomaanslagen, gekaapte vliegtuigen of het Afghaanse vluchtelingenprobleem worden geciteerd. Meer dan de helft van de Belgen verwacht eveneens een moeilijk jaar voor internationale relaties in het algemeen. EvH