Advertentie
Advertentie

Belgen zijn hun bank trouw, maar verfoeien bankiers

(tijd) - De Belgen zijn trouwe bankgangers, maar ze hebben geen goed beeld van de bankiers. Ze vereenzelvigen hen met gieren, schorpioenen of ratten. Dit blijkt uit drie enquêtes die het onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties (OIVO) hield. Voorts blijkt dat de bankkosten voor de verbruiker een raadsel zijn. Het OIVO pleit voor een universele bankdienst met het recht op een basispakket, goede informatie en een soepeler bankverloop.Het OIVO hield drie enquêtes over de maatschappelijke rol van de bank: een kwantitatieve rondvraag die 600 antwoorden opleverde, twee kwalitatieve groepsdiscussies en een enquête bij de scholen. Hieruit blijkt dat de Belg erg trouw is aan zijn bank. 51 procent van de ondervraagden werkt met één bank, 30 procent met twee banken en 13 procent met drie banken. De meerderheid van de respondenten (59%) veranderde nog nooit van bank. De discussie rond de tarifering stimuleert de Belgen blijkbaar niet naar een andere instelling op zoek te gaan. Volgens het OIVO ontmoedigt een aantal praktische obstakels het bankverloop. Bovendien voeren alle banken ongeveer dezelfde prijspolitiek, zodat een overstap geen zoden aan de dijk zet.