België achterop met regeling "Europees samenwerkingsverband'

(belga) - België dient hoognodig de juridische en fiskale maatregelen te treffen die vereist zijn om het "Europees Ekonomisch Samenwerkingsverband' in ons land operationeel te maken. Zoniet zullen de Belgische ondernemingen die aan een dergelijk verband willen deelnemen, dit enkel vanuit Frankrijk of de Bondsrepubliek kunnen doen. Dit staat te lezen in een recent intern rapport van de Nationale Investeringsmaatschappij (NIM).