België belooft Europa discriminatie inzake nachtarbeid op te heffen

(tijd) - 'De regering verbindt zich ertoe de bestaande discriminatie tussen mannen en vrouwen inzake nachtarbeid uit de weg te ruimen.' Dat schrijft minister van arbeid Miet Smet in een brief aan de Europese kommissie. De minister wacht wel het advies af dat de Nationale Arbeidsraad (NAR) in juli uitbrengt en dat een evaluatie inhoudt van de regeling die de paritaire komitees eerder deze maand uitwerkten.

De Europese kommissie tikte België op de vingers omdat de Belgische wetgeving inzake nachtarbeid geen gelijke regeling inhoudt voor mannen en vrouwen (zie ook Tijd 10/1). Principieel verbiedt de Belgische wetgeving nachtarbeid voor allebei. Maar de afwijkingen die kunnen toegestaan worden, verschillen voor mannen en vrouwen.

Er drong zich dus een nieuwe regeling op. Eerder deze maand legden werkgevers en vakbonden in de NAR een oplossing voor het probleem op tafel. Het principe van een algemeen verbod bleef behouden, op sektorniveau kunnen soepeler 'uitzonderingen' worden toegestaan.

In de brief die minister Smet naar Europees kommissaris voor sociale zaken Padraig Flynn stuurt, brengt ze de kommissie op de hoogte van het bereikte akkoord. Voorts verbindt de regering zich ertoe de nodige maatregelen te nemen om de Belgische wetgeving inzake nachtarbeid in overeenstemming te brengen met het principe van gelijke behandeling, zoals de Europese regelgeving dat voorschrijft.

De minister wacht wel nog het advies af dat de NAR in juli van dit jaar uitbrengt en waarin hij konkrete aanpassingen voorstelt om de bestaande discriminatie op te heffen. Tot dan blijft de huidige reglementering onveranderd. EH

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud