Advertentie
Advertentie

Belgie beter gewapendin strijd tegen terrorisme

(tijd) - Het Belgische gerecht is beter gewapend in de strijd tegen het terrorisme. De ministerraad keurde het wetsontwerp goed dat de definitie geeft van terroristische misdrijven en een terroristische groep. Belgie zet hiermee het kaderbesluit van de Europese Unie van 13 juni 2002 om in Belgisch recht.