Advertentie
Advertentie

België blijft voor federaal Europa ijveren

BRUSSEL (tijd) - Blijkbaar tegen beter weten in, blijft de Belgische regering volhouden dat een uitbreiding van de Europese Unie moet worden voorafgegaan door een verdere verdieping van die Unie. Ze schrijft dit in een nota die vrijdag tijdens de kabinetsraad werd goedgekeurd.De nota geeft het standpunt weer dat België zal innemen tijdens de conferentie van 1996 ter herziening van het verdrag van Maastricht. Die nota moet nog worden besproken op het inter-ministerieel comité voor Buitenlandse Zaken. De gewesten en gemeenschappen zijn in dit comité vertegenwoordigd. Begin oktober gaat de nota naar het federaal parlement. Na het parlementair debat zal de regering het Belgische standpunt definitief vastleggen.