Advertentie
Advertentie

België blunderde in Ruanda-dossier

BRUSSEL (tijd) - De Belgische autoriteiten waren al van voor de beslissing om deel te nemen aan de VN-operatie Unamir op de hoogte van de anti-Belgische hetze in Ruanda. België wist ook dat er een volkenmoord werd gepland, waarbij het uitschakelen van de Belgische para's ertoe moest leiden alle blauwhelmen uit Ruanda te krijgen. Een scenario dat Brussel niet heeft proberen te keren. Integendeel, de Belgische troepen werden uit Ruanda teruggetrokken, nadat tien Belgische blauwhelmen op 7 april 1994 vermoord werden. Een en ander blijkt uit een lijvig rapport van een werkgroep van de Senaat.Een werkgroep van de senaatscommissie voor Buitenlandse Aangelegenheden bestaande uit de senatoren Swaelen (CVP), Mahoux (PS), Verhofstadt (VLD) en De Decker (PRL) en de oud-voorzitters Delva en André van het Arbitragehof, vlooide de voorbije maanden alle documenten uit waarover de Belgische overheden beschikten in de periode van het akkoord van Arusha (4 augustus 1993) tot het begin van de genocide (april 1994), toen de Belgische troepen uit Ruanda werden teruggetrokken. Met die informatie moet de Senaat de verantwoordelijkheden gaan vastleggen.