België deed al reuze-inspanning,

De uitgaven exclusief rentelasten van de centrale overheid zouden in 1992 ongeveer 250 miljard lager moeten liggen dan het geval zou zijn zonder enige ingreep. Wanneer men de implikaties hiervan onderzoekt, stelt men vast dat de uitgaven buiten rentelasten tussen 1988 en 1992 moeten worden verminderd 'tegen een iets hoger ritme' dan gemiddeld al gebeurde in de jaren 1982-1987. De vermindering van de gewone uitgaven moet per jaar betrekking hebben op meer dan 1% van het BNP, tegen iets minder dan 1% in de periode 1982- 1987.