België discrimineert zeelieden

BRUSSEL (tijd) - België werd door het Europees Hof van Justitie veroordeeld omdat sommige taken die door zeelieden op koopvaardijschepen worden uitgeoefend voorbehouden zijn voor Belgische onderdanen. De Europese kommissie diende een klacht in bij het Europees Hof, omdat ze de Belgische wetgeving en praktijken in strijd acht met het vrij verkeer van werknemers. Ze kreeg gelijk van het Hof. De Belgische regering kondigde aan de nationale bepalingen bij wet te zullen wijzigen.