Belgie: een wereldspeler met te korte beentjes

(tijd) - De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, de Franstalige liberaal Louis Michel, heeft met een gedurfd buitenlands beleid ons land een stem op het wereldtoneel gegeven. Maar vaak holde het hoofd van de Belgische diplomatie zichzelf voorbij en moest hij op zijn stappen terugkeren. Of om Louis-Paul Boon te parafraseren: Belgie een wereldspeler, maar met te korte beentjes.