Advertentie
Advertentie

BELGIE - EKONOMIE

Stand van zaken (België)De meest recente indikatoren geven een uiteenlopend beeld van de aktiviteit in de verschillende kompartimenten van de Belgische ekonomie. Zo blijven onder meer de bedrijfsinvesteringen en de konsumptie (cfr. de kleinhandelsverkopen) sterke prestaties neerzetten, terwijl de goederenuitvoer steeds nadrukkelijker de gevolgen van de sterke frank begint te ondervinden. In de bouwsektor blijft de groei verbazend hoog, maar ook hier doet de evolutie van de nieuwe bouwvergunningen een nakende vertraging vermoeden. De inflatie van haar kant zakte vorige maand onder de kaap van 3 %, en zou in de tweede helft van het jaar nog verder dalen. Hierdoor zou ook het renteverschil met West-Duitsland, waar gevreesd wordt voor toenemende inflatoire spanningen, nog wat verder kunnen afnemen Jaarlijkse procentuele wijziging Eenheid Periode Laatste Vorige Laatste Gem. 3 Gemiddelde maand maand maand laatste mnd. vorig jaar Konjunktuurbarometer NBB1974-81=100 mei 128,39 124,43 0,0 -0,5 +4,2 Ondernemingen - Industriële produktie (excl. bouw) 1980=100 maa. 129,50 127,60 +8,8 +5,6 +3,5 - Kapaciteitsbenutting industrie in procent maa. 81,10 80,60(1) +1,8 - 80,8(2) - Investeringen (lopende prijzen) 1980=100 maa. 259,50 206,10 +19,2 +20,1 +16,6 - Omzet (lopende prijzen) 1980=100 maa. 204,60 175,30 +6,5 +7,3 +13,0 - Kleinhandelsomzet (volume) 1980=100 maa. 117,00 98,00 +5,4 +6,3 +4,0 - Aktiviteit in de bouwsektor 1980=100 maa. 82,90 76,70 +28,9 +28,2 +5,2 - Nieuwe bouwvergun. (woningen) aantal apr. 2093 2769 -32,6 -13,2 +8,3 Buitenlandse verrichtingen (BLEU) - Uitvoer (lopende prijzen) miljard B.fr. apr. 299,9 363,6 -11,3 -2,5 +16,5 - Invoer (lopende prijzen) miljard B.fr. maa. 366,2 331,5 +10,3 +9,2 +14,3 - Saldo handelsbalans (doeane) miljard B.fr. jan.-maa.-15,3 -12,7 +20,8(3) - +61,2(4) - Saldo lopende rekening (kasbasis) miljard B.fr. jan.-feb.-3,1 +1,0 +26,2(3) - +124,9(4) Werkloosheid - Volledig werklozen aantal jun. 331767 335369 -4,8 -5,9 -8,5 - Werkloosheidsgraad in procent jun. 8,80 8,80 - - 9,9(2) Konsumptieprijzen1981=100 jun. 143,27 143,18 +3,0 +3,1 +3,1 Loonkosten per uur1987=100 dec. 110,00 105,30(1) +6,3 - +0,2 Rentetarieven - Schatkistcertifikaten op 3 maand in procent eind jun.9,40 9,85 - - 8,50(5) - Bruto-rendement staatsleningen in procent eind jun.9,72 9,78 - - 8,39(5) Netto te financieren saldo van de schatkistmiljard B.fr. jan.-jun.-351 -303 -366(3) - -397(4) (1) 3 maand eerder-(2) Gemiddeld niveau vorig jaar-(3) Saldo in dezelfde periode van vorig jaar-(4) Totaal saldo vorig jaar-(5) 1 jaar geleden Gegevens niet aangepast voor seizoenschommelingen Bronnen: NIS, NBB, RVA, Ministerie van Ekonomische Zaken, Ministerie van Financiën, IRES.Bron : Studiedienst BANK BRUSSEL LAMBERT !!!!!! LOGOKE BBL RECHTS ONDERAAN INPLAKKEN AUB !!!!!!