België en Luxemburg verlengen BLEU-verdrag

LUXEMBURG (reuter) - België en Luxemburg zijn het eens om de ekonomische unie tussen beide landen met tien jaar te verlengen, aldus de Luxemburgse regering. Het huidig verdrag van de Belgisch-Luxemburgse Ekonomische Unie (BLEU) vervalt op 6 maart 1992. Het bepaalt dat een land ten minste één jaar van tevoren het andere land moet inlichten indien het het verdrag niet wil verlengen.