België gaat terrorisme inschrijven in strafrecht

(tijd) - De EU-landen staan dicht bij een akkoord over een Europese Conventie inzake uitlevering. Vanavond moet blijken of het akkoord, dat gisteren werd bereikt tussen de EU-ambassadeurs van de Vijftien, standhoudt. Voor België houdt de Conventie een belangrijke wetswijziging in: deelname aan terroristische acties zal voortaan als delict in het strafrecht worden opgenomen.De besprekingen over een Europese Conventie inzake uitlevering kwamen in een hogere versnelling nadat de Belgische Raad van State begin dit jaar weigerde een Baskisch koppel uit te leveren aan Spanje. De Conventie moest dit soort weigeringen om politieke motieven onmogelijk maken.