België heeft buitenlands vermogen van 1.400 miljard

(tijd) - De Belgische economie heeft in de voorbije tien jaar een netto buitenlands vermogen van ruim 1.400 miljard frank opgebouwd. Dit schrijft de Nationale Bank in haar Economisch Tijdschrift (*). Vooral de particulieren en vennootschappen hebben meer buitenlandse tegoeden dan verplichtingen. De overheid daarentegen heeft beduidend meer buitenlandse schulden dan activa.Het netto buitenlands vermogen - volgens het officiële jargon netto externe positie - wordt bepaald door het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans en de herwaardering van bestaande activa en passiva, veroorzaakt door prijs- en wisselkoersschommelingen. De Nationale Bank merkt op dat de jaarlijkse saldi van de lopende rekening in ons land duidelijk het zwaarst doorwogen.