België is 58 procent rijker dan in 1973

BRUSSEL (tijd) - Het is wat misleidend om de economische moeilijkheden van de laatste 25 jaar als crisis te omschrijven, zegt Jean-Paul Hologne, econoom van de BBL. De Belgische economie groeide tussen 1973 en 1997 met 58 procent of gemiddeld 2,1 procent per jaar. Dit is wel minder dan in de jaren 60, toen de reële groei van het bruto binnenlands product (BBP) gemiddeld 4,9 procent per jaar bedroeg.Hologne merkt op dat de verdeling van het nationaal inkomen de jongste 25 jaar sterk schommelde en een rode draad vormt van de recente economische geschiedenis. Het aandeel van de gezinnen in het nationaal inkomen steeg van 74 procent in 1973 tot 81,5 procent in 1981, omdat de particulieren de verarming konden afwentelen op de andere sectoren van de economie. Het aandeel van de overheid in het inkomen zakte van 16 tot 11 procent en dat van de ondernemingen van 10 tot 7 procent.