België is niet de kampioen in "echte' overheidsschuld

(tijd) - België is de kampioen binnen de Europese Gemeenschap wat schuldratio betreft - dat is geen nieuws. Wel nieuws is: als je de "echte overheidsschuld' berekent, en dus de toekomstige pensioenlasten meetelt, dan komt België op de achtste plaats op twaalf landen en laat het bijvoorbeeld Nederland achter zich. Dit blijkt uit een vergelijkbare studie door CS First Boston op basis van cijfers van 1990. Wie verder rekent, vindt dat de "echte' Belgische overheidsschuld momenteel minstens 16.000 miljard frank bedraagt, 1,6 miljoen frank per inwoner dus.