België is onmisbaar tot komst EMU

(tijd) - De meerwaarde van de factor België is groot maar relatief. Ze is immers afhankelijk van de federale loyauteit van de partners. En als de Europese Muntunie er ooit komt, bestaat er reden om opnieuw te bekijken of de Belgische staat wel zo onmisbaar is. Dat wordt ook erkend door Frans Vanistendael, actief lid van de Coudenberg-groep.Het rapport 'The cost of Belgium' (zie pagina 1) brengt op 257 pagina's een indrukwekkend ogende opsomming van de problemen en meerkosten die zullen voortvloeien uit een boedelscheiding. Maar men kan het werkstuk wel eenzijdigheid verwijten. Is het correct de coördinatieproblemen die veroorzaakt worden door een splitsing van de NMBS te benadrukken, als men tegelijk vergeet te zeggen dat die splitsing een einde kan maken aan de 'wafelijzerpolitiek' die zoveel Belgische instellingen teistert? Mede-auteur professor Frans Vanistendael vindt die kritiek slechts 'gedeeltelijk juist'. 'De vraag is of de Belgische wafelijzers niet door Vlaamse zullen vervangen worden. In ieder land bestaan er compensatiesystemen. Wat we nu meemaken na de jongste staatshervorming doet me er eerlijk gezegd aan twijfelen of de Vlaamse politieke cultuur zo totaal verschillend is van de Belgische. Als de haven van Zeebrugge iets krijgt staan Antwerpen en Gent ook klaar. En de openbare werken worden toch ook over de provincies gespreid. Ik geloof wel dat er in Vlaanderen de potentie bestaat voor zo'n andere politieke cultuur. Helaas viel daar tot nu toe weinig van te merken.'