België is op goede weg

FRANKFURT (tijd) - Alexandre Lamfalussy velt een voorzichtig positief oordeel over de Belgische economie wanneer we hem vragen hoe hij de prestaties van ons land evalueert. Hij verwijst vooral naar de koppeling van de frank aan de mark, maar vermeldt ook sommige structurele veranderingen en de traditie van overleg. De zwakke punten zijn de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën.