'België kan jobs creëren door Nederlands beleid te kopiëren'

BRUSSEL (tijd) - De werkgelegenheid in Nederland is sinds 1970 veel meer gestegen dan in België. Vooral de sterke prestatie sinds het begin van de jaren 80 valt op, want Nederland creëerde in 1983-93 verhoudingsgewijs meer banen dan de VS. De flinke groei van de werkgelegenheid bij onze noorderburen is vooral te danken aan de matige ontwikkeling van de reële loonkosten.Een en ander schrijft Dieter Guffens van de studiedienst van de Kredietbank in het jongste nummer van Weekberichten (*). Hij merkt op dat het aantal banen in Nederland sinds 1970 met 27,2 procent aangroeide en in België slechts met 1,7 procent.