Advertentie
Advertentie

België knokt om runderen vrij te stellen van pcb-tests

(tijd) - Het Europees veterinair comité velt vandaag zijn verdict over het voorstel van België om alle voor export bestemde vleeswaren op pcb's te testen. Ons land zou die regeling graag willen beperken tot de varkens- en pluimveesector. Maar de kans lijkt groot dat de andere lidstaten die verplichting ook zullen opleggen voor runderen. Van een ander front kwam al wel goed nieuws. De banksector en de overheid zijn het eens over een regeling waarbij onrechtstreeks door de crisis getroffen landbouwbedrijven voor 25 miljard frank overbruggingskredieten kunnen krijgen.Het permanent Veterinair Comité heeft dinsdag de hele dag vergaderd over het voorstel waarmee ons land de vleesexport naar de overige Europese lidstaten opnieuw op gang wil brengen. Vorige week reeds had federaal minister van Landbouw Jaak Gabriëls toegezegd dat Belgische vleesproducten op grote schaal zouden worden getest, alvorens ze uit te voeren. Maar bij veel buurlanden blijft grote achterdocht bestaan.