België krijgt eindelijk moderne macro-economische statistieken

(tijd) - België en andere lidstaten van de Europese Unie hebben onlangs de eerste resultaten van de modernisering van de nationale rekeningen voorgesteld. Het meest opvallende gevolg van de hervorming is dat de gemiddelde Belg en Europeaan op papier iets rijker zijn dan verwacht. Een belangrijk voordeel is dat alle belangrijke macro-economische statistieken voortaan een coherent geheel vormen. Daardoor beschikt België eindelijk over moderne macro-economische statistieken.De nationale rekeningen van een land zijn min of meer vergelijkbaar met de resultatenrekening van een onderneming. Zij bepalen immers het inkomen van de naamloze vennootschap België. Het sleutelbegrip van de nationale rekeningen is het bruto binnenlands product (BBP), de waarde van alle finale goederen en diensten die gedurende een jaar op het grondgebied van een land worden geproduceerd. Het woord 'finale' sluit dubbeltellingen via onderdelen en halfafgewerkte producten uit.