België leent Zaïre half miljard

Minister van buitenlandse handel Robert Urbain en de Zaïrese minister van buitenlandse zaken Nguza Karl-i-Bond hebben gisteren in het Brusselse Egmontpaleis een akkoord ondertekend voor een lening van staat tot staat ten belope van 550 miljoen fr. Urbain zei dat "het handhaven van de globale financiële steun aan Zaïre op het niveau van de voorgaande jaren - op een moment dat de budgettaire mogelijkheden van België beperkt zijn - een biezondere betekenis heeft'. Nguza van zijn kant onderstreepte "het vertrouwen dat ondanks enige kritiek op het interne en buitenlandse beleid van zijn land, nog steeds bestaat tussen België en Zaïre'.