België legt uitvoer pesticiden naar Derde Wereld aan banden

(tijd) - België gaat de uitvoer van risicohoudende pesticiden naar ontwikkelingslanden aan banden leggen. Staatssekretaris Smet voor leefmilieu en Fytofar, de werkgeversfederatie van de fytofarmaceutische industrie, hebben daarover een konvenant gesloten. De Belgische uitvoerder zal het importerend land wijzen op de negatieve gevolgen van het produkt. In het verleden ontstond regelmatig heibel over de uitvoer naar ontwikkelingslanden van pesticiden die in het Westen verboden zijn. In 1985 stelde de wereldvoedselorganizatie (FAO) een gedragskode op die de distributie en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moest regelen. In 1989 ging de United Nations Environment Programme (UNEP) verder door het opstellen van de "PIC'-procedure (Prior Informed Consent). Hierdoor moest aan landen van bestemming niet alleen de nodige informatie verstrekt worden maar moest aan de plaatselijke overheid ook de toelating gevraagd worden om de produkten in te voeren.