'België moet in de EMU loonflexibiliteit vergroten'

(tijd) - Een grotere sectorale en regionale loonflexibiliteit zou bijdragen tot een succesvolle deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Sectorale loonflexibiliteit zou de invloed van productieschokken op de werkgelegenheid verminderen en de kloof tussen sterke en zwakke sectoren verkleinen. Regionale loonflexibiliteit zou de nood aan politiek gevoelige transfers tussen de gewesten beperken.Dit schrijven de Leuvense economen Filip Abraham en Joeri van Rompuy in een studie (*) over de Belgische economie aan de vooravond van de EMU. Zij merken op dat de aandacht verschuift van de voorbereiding naar de vraag of de EMU zal werken en onderzochten welke nationale, regionale en sectorale aanpassingen er nodig zijn om een vlotte deelname van België te waarborgen.