België moét slagen in het EMU-examen

De begroting waaraan de regering doktert is van kapitaal belang voor de geloofwaardigheid van het Belgische convergentiebeleid, met het oog op onze toelating tot de Europese Economische en Monetaire Unie. 'Slaagt België in zijn EMU-examen?', is een vraag die meer in het buitenland (zie de recente uitspraken van Theo Waigel, de Duitse minister van Financiën), dan in het binnenland oprijst en in deze vraagstelling schuilt, wat België betreft, geen enkele reden tot gerustheid. De Duitsers willen slechts scheep gaan met 'zekere' partners want nog erger dan een uitstel van de EMU, zou een Monetaire Unie zijn die na haar start uiteen zou springen.