Advertentie
Advertentie

België naar Europees beklaagdenbankje wegens getalm in elektriciteitsmarkt

(tijd) - Europa duldt geen verder uitstel voor het aanwijzen van een beheerder voor het hoogspanningsnet. Woensdag daagt de EU-Commissie België daarom voor het Europees Hof van Justitie. Elektriciteitsproducent Electrabel, de eigenaar van de netbeheerder, zegt dat er geen enkele reden is waarom de federale regering de netbeheerder niet zou kunnen benoemen.