België neemt deel aan VN-missie

(tijd) - De regeringstop heeft gisteren beslist dat ons land zal deelnemen aan de missie van de Verenigde Naties in Cambodja. Dat heeft minister van landsverdediging Coëme meegedeeld. Landsverdediging zal twee officieren ter beschikking stellen van de "Military Liaison Group' UNAMIC (United Nations Advanced Mission in Cambodia). Deze groep zal later worden omgevormd tot een "overgangsautoriteit" van de Verenigde Naties in dat land (UNTAC). De Verenigde Naties willen in het land demokratische verkiezingen organizeren. Na Namibië en de Westelijke Sahara, is dit de derde deelname van België aan operaties van de Verenigde Naties.