België negeert al twee jaar EU-beschikking over Sabena

België legt al twee jaar een beschikking van de Europese Commissie naast zich neer. In juni 1995 had de Commissie beslist dat het bestaande systeem van kortingen op landingsvergoedingen in Zaventem moest afgeschaft worden omdat het Sabena onrechtmatig bevoordeelde. De overheid ging in beroep dat evenwel niet opschortend is. Sabena blijft jaarlijks 200 miljoen recupereren. Het verkeerskabinet en de Regie der Luchtwegen (RLW) zeggen dat andere luchthavens gelijkaardige reducties toekennen aan hun nationale maatschappijen, maar op een minder transparante manier.De beschikking van de Commissie volgde op een klacht van British Midland die al dateert van 8 februari 1993. BM had bij zijn komst naar Zaventem speciale voorwaarden proberen te bedingen bij de Regie der Luchtwegen op het vlak van de landingsvergoedingen. Toen de Britten bot vingen, grepen ze het fameuze KB van 22 december 1989 aan. Daarin staat beschreven onder welke voorwaarden kortingen op de verschuldigde landingsvergoedingen kunnen verkregen worden. Het vereiste volume blijkt zo hoog dat 'alleen een nationale maatschappij die op deze luchthaven haar thuisbasis heeft van deze korting kan profiteren', zo concludeerde de EU-Commissie.