België OESO-land met grootste overheidsschuld

(tijd) - België komt dit jaar in de plaats van Ierland als industrieland met de grootste overheidsschuld, zo blijkt uit cijfers van de OESO. De verhouding tussen overheidsschuld en bruto nationaal produkt (BNP) stabilizeert dit en volgend jaar op ongeveer 135 procent, meer dan het dubbele van het OESO-gemiddelde. De Belgische rentesneeuwbal (schuld gedeeld door BNP) zal dit jaar echter niet meer verergeren omdat de ekonomische groei flink is toegenomen. Maar een definitieve uitschakeling van het sneeuwbaleffekt zal volgens experts in de komende jaren nog zeer belangrijke besparingen vereisen.