België opent kredietlijn van350 miljoen frankvoor handel met Cuba

HAVANA (belga) - België en Cuba staan dicht bij een akkoord over de herschikking van de Cubaanse kortetermijnschulden aan België. Die schulden bedragen 700 miljoen frank (17,4 miljoen euro), en België herschikt daarvan de helft. Dat vertelde de Belgische staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, Pierre Chevalier, die op handelsmissie is in Cuba.Cuba, dat geen toegang heeft tot fondsen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) of de Wereldbank, heeft immers tegenover ons land een schuld uitstaan van 6,9 miljard frank (171 miljoen euro). Een deel daarvan, de bilaterale schuld op korte termijn, werd de voorbije dagen tussen de beide partijen heronderhandeld.Belgische productenHoewel beide landen om uiteenlopende redenen staan te springen om de handelsrelaties aan te halen, bleek de voorbije dagen dat vooral de financiering van die handel een probleem vormt. Chevalier beloofde zijn Cubaanse gesprekspartners een nieuwe kredietlijn van 350 miljoen frank te openen voor de invoer van Belgische producten. In ruil eist de Belgische regering wel een waarborg van Cuba, omgezet in een percentage van de inkomsten uit toerisme. Deze waarborg moet Havana vastzetten op een rekening bij Fortis. Enkel over de omvang van de waarborg bestaat nog onenigheid. Maar we komen ongetwijfeld tot een compromis, zei een optimistische Chevalier. Ook op politiek en bedrijfseconomisch vlak boekten de Belgische handelsdelegatie vooruitgang, al zal pas de komende maanden blijken of de Belgische handelsmissie echt een succes kan worden genoemd. Net als de vertegenwoordigers van de Belgische bedrijven beklemtoonde Chevalier dat ons land moet profiteren van het Amerikaanse embargo tegen Cuba. Het embargo houdt immers ook de Amerikaanse concurrentie op een afstand. Twee jaar geleden palmde de Belgische brouwerij Interbrew twee van de belangrijkste bieren in Cuba (Cristal en Bucanero) in.De Cubaanse regering benadrukte ook het belang van het toerisme bij de economische ontwikkeling van het land. Vorig jaar reisden 20.000 Belgische toeristen naar het eiland. Havana verwacht dat het aantal toeristen stijgt van 2 miljoen in 1999 naar 7 miljoen in 2010.