België probeert mooi deel Europese stripmarkt in te palmen

BRUSSEL (reuters) - België neemt verscheidene maatregelen om een mooi stuk in te palmen van de Europese markt van gesplitste obligaties. De stripmarkt zal na de start van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) waarschijnlijk een sterke groei doormaken. Nu worstelt de Belgische markt van gesplitste obligaties met een lage liquiditeit. Op de stripmarkt worden het recht op kapitaal (de hoofdsom) en het recht op intrest (de coupons) apart verhandeld.De Schatkist plant drie maatregelen om de Belgische stripmarkt nieuw leven in te blazen. Vooreerst zullen alle OLO-lijnen die voortaan gelanceerd worden, vervallen op 28 maart of 28 september. Nu heeft elke OLO-lijn een aparte vervaldatum. Voorts overweegt de Schatkist om alle lineaire obligaties (OLO's) splitsbaar te maken. Ten slotte zal de Schatkist binnenkort OLO's in Franse frank en Duitse mark uitgeven met vervaldag 28 maart 2008, die in 1999 samen met de nieuwe OLO in Belgische frank worden samengevoegd tot een grote liquide OLO in euro. Dit initiatief moet meer buitenlandse investeerders interesseren voor Belgisch overheidspapier.