België profiteert van heropleving in Europa

(tijd) - Het economische herstel in Europa heeft in 2006 gunstige gevolgen voor de Belgische economie. De groei in ons land versnelt tot 2,1 procent, tegenover 1,4 procent in 2005. De betere conjunctuur en de stijging van de werkgelegenheid leiden niet tot een vermindering van de werkloosheid. De inflatie daalt wel, omdat het effect van de hogere olieprijzen geleidelijk uitdooft.