Advertentie
Advertentie

België restaureren kost ruim 100 miljard

In de 19de eeuw stond België dankzij de vele privé-initiatieven aan de spits van de monumentenzorg in Europa. In 1931 zou in ons land een specifieke monumentenwet komen, die de subsidiëring van restauratiewerken aan waardevolle gebouwen vastlegde. Maar na de Tweede Wereldoorlog viel de monumentenzorg in België bijna volledig stil. De Koning Boudewijnstichting gaf drie economen de opdracht een onderzoek op te zetten naar de actuele restauratie-behoeftes in dit land: zij kwamen uit op een som van 90 miljard frank. Met de 'aftakelingsvoet' erbij wordt het zelfs ruim 100 miljard.